ويزای توريستی
ویزای توریستی ممکن است یک بار ورود و خروج یا چندین بار ورود و خروج تا مدت زمان ۳۰ روز می باشد.
مدت اعتبار پاسپورت می بایستی حداقل ۶ ماه تا پایان ویزای مورد درخواست متقاضی اعتبار داشته باشد.
برای دریافت ویزای روسیه نیاز به دعوتنامه از شرکت روسی توریستی می باشد.
شرکت «سهامی عام کانتینت تور» تحت حمایت و نظارت وزارت خارجه روسیه و سازمان توریست فدراسیون روسیه خدمات روادید برای اتباع ایرانی و خارجی ارايه می نماید.
خدمات ویزا فقط تحت شرایط ارايه هتل از طریق این شرکت در طول مدت اقامت متقاضی در فدراسیون روسیه امکان پذیر خواهد بود.
Visa support is given only on condition that 100% prepayment is made and the tourist will be staying at a hotel!
 
 
شریک
وچر
ویزای تجاری
برای مشتریان
ویزای توریستی
Business visa
اطلاعات و خدمات
پرسشنامه برای ویزا
سفارت روسیه
Online booking: