Special offers

به دور ديوار کرملين  
     
توجه شما را به گردشگری " به دور ديوار کاخ کرملين " جلب ميکنيم.
ميدان سرخ - مهمترين و معروفترين ميدان مسکو ، که در آن کاخ کرملين و ديوارهای قلعه قرار گرفته اند.
در مسير جاده از ميان باغ "آلکساندرووسکی" ميتوان ، برج ترويتسکی ، پل ترويتسکی ، برج بوروويتسکی ، برج کوتاهی و قسمتی از ميدان مانژنی را تماشا کرد.
يادبود مقبره سربازان گمنام در جنگ جهانی دوم ، آتش هميشگی ، مجسمه ژوکوا ، دروازه واسکريسينسکی ، کليسای کوچک ، هرم کازانسکی ، از معروفترين و با ارزش ترين مکان های ديدنی مسکو هستند. .
مجسمه های قديمی ديگری که در ميدان سرخ قرار دارند : مقبره لنين ، هرم پاکرووسکی ، مجسمه مينين  و  پاژارسکی ، برج اسپاسکايا را ميتوان نام برد.

قيمت تور " گردشگری" با ليدر - مترجم : نفری 350 روبل.
حداقل افراد حاضر در گروه : 10 نفر.
مدت زمان تور : 1 ساعت و 30 دقیقه .
جمع شدن گروه ميتوان در شرکت توريستی " کانتيننت تور " و يا مکان راحت تری برای گروه انجام گرفت.


 

 
شریک
وچر
ویزای تجاری
برای مشتریان
ویزای توریستی
Business visa
اطلاعات و خدمات
پرسشنامه برای ویزا
سفارت روسیه
Online booking: