همکاری

همکاری  به دو طریق امکان پذیر است

روش اول برای شخاص حقوقی
قرارداد با کانتینت تور باارسال درخواست
با پرداخت صورت حساب کانتینت تور

 

 روش دوم برای افراد حقیقی که آنان نیز  می توانند از طرق قرارداد یا پرداخت

صورت حساب کانتینت تور جهت خدمات ما اقدام نمایند.

خدمات شامل هتل، نقل و انتقال، بلیط، تور، خدمات جانبی دیگر می باشد

 

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it  درخواست شما می تواند از طریق

پست الکترونیکی ارسال شود

 

ما آماده همکاری و ارایه خدمات می باشیم

 
شریک
وچر
ویزای تجاری
برای مشتریان
ویزای توریستی
Business visa
اطلاعات و خدمات
پرسشنامه برای ویزا
سفارت روسیه
Online booking: