Hotel Pokrovka Suite Hotel (MaMaison)

 
 

هتل *5 پاکروکا

آدرس : خیابان پاکروکا / پلاک 40 / ساختمان 2.
راه ها: مترو کورسکایا/ مترو چیستیه پرودی.

هتل پاکروکا در 21 اگوست تاسیس و عضو جهان اروپا گردید. (Momaison hoteles & Apartments.)
و در گروه / قرار گرفت.
هتل واقع شده در مرکز پایتخت روسیه. Orco property group
طراحی هتل به وسیله ی شرکت / انجام شده است. (jestico + whiles)
در کادر مجموعه هتل / رستوران با ظرافت بسیار/شماره ها از
(doucet x.o)
سنتر از شرکت فرانسوی (Algotherm )
و پارکینگ ساخته شده است.مهمان ها امکان استفاده از تکنولو÷ی جدید را دارند.
از دیگر افتخارات هتل پاکروکا :
وسایل راحتی و لوکسی که همانندش در هیچ یک از هتل های مسکو یافت نمیشود.
طراحی مجهز برای تغییر دادن دمای اتاق.
هتل پاکروکا خواستار راحتی در زیباترین و لوکس ترین مکان یکایک مهمان هاست.

 

 
شریک
وچر
ویزای تجاری
برای مشتریان
ویزای توریستی
Business visa
اطلاعات و خدمات
پرسشنامه برای ویزا
سفارت روسیه
Online booking: