Hotel Golden Ring
هتل *5 زولوتوی کالتسو (golden ring)

آدرس: مسکو / خیابان سمولنسکایا / 5

هتل گلدن رینگ در خدمت کسانی که کیفیت و رفاه برایشان اهمیت دارد. این هتل در مکانی واقع شده است که به راحتی می توان از مکان ها و مناظر اطراف در کمتر از 20 دقیقه و پیاده دیدن کرد / از جمله : خیابان آربات / مراکز خرید.
این هتل دارای 247 شماره است.