Hotel Marriott Courtyard Moscow City Center

 
 
هتل *4 ماریوت

آدرس: مسکو / خیابان تورسکایا – یامسکایا . 1 / 34

هتل ماریوت یکی از هتل های واقع در مرکز شهر و دارای 2 ساختمان است.
در سالهای 2003 – 2005 هتل درحال بازسازی بوده به همین دلیل دارای مبلمان های جدید و اتاق های استاندارد است.

 
شریک
وچر
ویزای تجاری
برای مشتریان
ویزای توریستی
Business visa
اطلاعات و خدمات
پرسشنامه برای ویزا
سفارت روسیه
Online booking: