Hotel Alrosa na Kazachyem

 
 
هتل *4 آلروسا

آدرس: 119017 / مسکو /خیابان کازاچی 1 / 4 / جنب مترو پالیانکا

هتل آلروسا در سال 2000 تاسیس شده است و از ابتدا شروع به بهترین پذیرایی از مهمان ها کرد.خدمات: اتاق های مجهز / سالن کنفرانس و
این هتل نه تنها مورد توجه مردم روسیه است بلکه خارجی های زیادی در این هتل اقامت می کنند. به گفته مسئول هتل: نزدیک به 80 % مهمان ها خارجی هستند.

 
شریک
وچر
ویزای تجاری
برای مشتریان
ویزای توریستی
Business visa
اطلاعات و خدمات
پرسشنامه برای ویزا
سفارت روسیه
Online booking: