semashko

                                     
                                     

سناتوری سماشکو

خدمات سناتوری : رستوران ، بار ، کتابخانه ، سينما ، ديسکو ، استخر ، سونا ، آرايشگاه ، فروشگاه ، پارکينگ
اتاق هاي يک نفره و دو نفره دارای حمام ، وان ، توالت ، تلويزيون ، يخچال قرار دارند.
بخش درمانی : درمان بيماری های خونی ، تنفسی ، سيستم عصبی.
روش درمانی : فيزيوتراپی ، دوش ، ماساژ ، نمک های دريايی ، آب درمانی.

 
شریک
وچر
ویزای تجاری
برای مشتریان
ویزای توریستی
Business visa
اطلاعات و خدمات
پرسشنامه برای ویزا
سفارت روسیه
Online booking: