Hotel Le Royal Meridien Nationalهتل *5 رویال مریدین ناتسیونال

آدرس:مسکو/ خیابان موخوویا 1 / 15
هتل ناتسیونال تقریبا یک قرن است که تاسیس شده است.این هتل در مرکزی ترین و قدیمی ترین مکان مسکو و از مناظر دیدنی اطراف آن کاخ کرملین و مان÷.
این هتل سیستم هتل های (ل. مریدین) ساخته شده است و همچنان به سبک قدیمی حفظ شده . 221شماره دارد / در این شماره ها 49 آپارتمان با دکورهای مختلفی وجود دارد.حتی در بعضی از آنها بر روی سقف اتاق نقاشی های زیبایی طراحی شده است.

 
شریک
وچر
ویزای تجاری
برای مشتریان
ویزای توریستی
Business visa
اطلاعات و خدمات
پرسشنامه برای ویزا
سفارت روسیه
Online booking: