Hotel "Mechta" 3***

 
 

سناتوری *3 مچتا

سناتوری مچتا يکی از بهترين سناتوری های فدرال "آناپا" به شمار می رود. سناتوری در مکانی آرام و در 100 متری از ساحل دريا قرار گرفته است و در آن روش های گوناگونی برای درمان استفاده ميشود

 

 
شریک
وچر
ویزای تجاری
برای مشتریان
ویزای توریستی
Business visa
اطلاعات و خدمات
پرسشنامه برای ویزا
سفارت روسیه
Online booking: