Hotel "Bayazet"

 
 

هتل بايازت

هتل در مرکز شهر ، در نزديکی سينما"راسيا" و تنها سيرک شهر قرار گرفته است. رستوران هتل با مهمان نوازی به سبک قفقازی صورت ميگيرد. در رستوران مراسم های عروسی ، جشن تولد و پارتی برگزار ميشود.سناتوری درمانی "سولنچنی" در نزديکی هتل قرار دارد که انواع مختلف درمان برای بسياری از بيماری ها در آن انجام ميگيرد