Hotel Gostinyi Dom

 
 
هتل *3 دم

آدرس:125373 ، مسکو، خيابان واسيليا پتوشکووا ، 25

هتل دم در يکی از ساکت ترين و آرام ترين محله های مسکو  در نزديکی مترو سخودننسکايا  و  توشينسکايا در فاصله 30 دقيقه اي از فرودگاه بين المللی شرميتيوا واقع شده است .هتل دم توجه فراوانی به هر يک از مهمان ها دارد. دارای 53 شماره ، 2 نفره و 1 نفره.

 
شریک
وچر
ویزای تجاری
برای مشتریان
ویزای توریستی
Business visa
اطلاعات و خدمات
پرسشنامه برای ویزا
سفارت روسیه
Online booking: