ويزای کار
ویزای کار: این ویزا امکان اقامت در روسیه را به مدت یکسال متوالی فراهم می کند. در حال حاضر تمدید آن بدون
خروج از روسیه جهت ویزای جدید امکان پذیر است

مدارک لازم جهت اخذ ویزای کاری
 کپی پاسپورت به همراه آخرین ویزای روسیه
درصورتی که قبلاً ویزای روسیه را اخذ ننموده اید لازم است ترجمه رسمی به زبان روسی پاسپورت خود را 
 با تایید مهر کنسولی سفارت روسیه ارایه نمایید
در صورتی که امکان ترجمه به روسی از پاسپورت برای شما مهیا نیست کپی برابر اصل پاسپورت را ارسال نمایید تا در روسی ترجمه گردد(هزینه آن به صورت جداگانه می باشد)
دو قطعه عکس رنگی مات پاسپورتی
 هنگامی که کارت کاری به نام متقاضی تهیه شد دعوتنامه آماده و با پست سفارشی به آدرس متقاضی ارسال و برای اخذ ویزا می بایستی به سفارت روسیه مراجعه نمود
پس از ورود به روسیه متقاضی کارت کاری را دریافت و نموده و مدارک جهت رگیستر در پلیس ارایه می گردد(مدت رگیستر به اندازه کل اقامت در روسیه می باشد)مدت آماده شدن رگیستر در اداره پلیس ۱۰ روز کاری می باشد
مدت لازم جهت پرسه اخذ ویزای کاری ۱٫۵ تا ۳ ماه است 
مجموعه ای مدارک شامل: کارت پلاستیک کار، گواهی پزشکی سلامت، دعوتنامه اولیه و رگیستر یکساله

 

 

 
شریک
وچر
ویزای تجاری
برای مشتریان
ویزای توریستی
Business visa
اطلاعات و خدمات
پرسشنامه برای ویزا
سفارت روسیه
Online booking: