Elbrus

                                      
                                     
   
سناتوری "البروس"

- واقع در جنوب پارک جنگلی است . ساختمان اصلی سناتوری دارای بالکن است که ميتوان چشم انداز آن منطقه را تماشا کرد . در محوطه پارک سناتوری ، ورزشگاه ، استخر ، فواره و ... وجود دارد . اتاق های هتل سناتوری از نوع لوکس با امکانات رفاهی ميباشند.
بخش درمانی : درمان بيماری های قلبی و عروقی ، تنفسی ، عصبی ، اعضای حرکتی بدن ، سيستم گوارشی ، بيماری های کليوی ، هورمونی ، بيماری های زنان ....(آزمايش بر روی داروهای مصرفی و تاثير آنها بر روی بدن هر شخص).